ZGODNIE Z ZARZĄDZENIEM DYREKTORA

GMINNY OŚRODEK KULTURY

I MUZEUM REGIONALNE W BESTWINIE

W DNIU 30 KWIETNA 2021r.  BĘDĄ NIECZYNNE.

Uczcijmy 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja! Udekorujmy domy flagami narodowymi. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie naszego kraju uroczyste obchody związane z 230. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie gminy Bestwina w dniu 3 maja 2021 roku odbędą się w ograniczonym zakresie. W imieniu władz samorządowych, rad sołeckich, stowarzyszeń i organizacji oraz wszystkich mieszkańców naszej Gminy, kwiaty pod pomnikiem na cmentarzu w Janowicach o godz. 8.45 złożą: Wójt Gminy Artur Beniowski, Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik oraz Sołtys Sołectwa Janowice Stanisław Nycz.

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
do 3 maja 2021 roku
Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie nie prowadzą stacjonarnej działalności sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z pracownikami GOK
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30 
pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87

W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 
do 25 kwietnia 2021 roku

Gminny Ośrodek Kultury oraz Muzeum Regionalne w Bestwinie zawieszają stacjonarną działalność sekcji i grup artystycznych, jak również bezpośrednią obsługę interesantów.

 

Kontakt z pracownikami GOK

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30

pod nr tel. 32 21413 65; 32 214 15 87

 

 

Logo: Rybactwo i Morze, Śląskie, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina, Unia Europejska - Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Współpraca na rzecz rozwoju Bielskiej Krainy
Minęło 5 lat współpracy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina z rybakami, gminami, instytucjami kultury, podmiotami i osobami zaangażowanymi w rozwój regionu w okresie programowania 2014-2020. Realizacja LSR pozwala na rozwój 5 gmin powiatu bielskiego: Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic. Pozyskaliśmy środki dla mieszkańców Bielskiej Krainy i całego obszaru w wysokości około 12 mln złotych, a poprzez realizację ponad 70 przedsięwzięć wykonaliśmy większość założeń zapisanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Bielskiej Krainy (LSR) w ramach środków PO RiM 2014-2020.

Plany stały się rzeczywistością
Wspólnie zdecydowaliśmy o celach i przedsięwzięciach zapisanych w strategii, by następnie za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia tj. Rady wybrać projekty do realizacji. Pozwoliły one rozwinąć region pod względem gospodarczym (powstało bądź utrzymano ponad 50 miejsc pracy) oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze obszaru. Na naszym obszarze powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które służą lokalnej społeczności m.in. place zabaw, siłownie zewnętrzne, park miniatur, motylarnia, zadaszone wiaty grillowe, itp. miejsca służące mieszkańcom. Wsparliśmy gospodarstwa rybackie w zakresie modernizacji i innowacyjności oraz tworzenia punktów sprzedaży ryb, w tym funkcjonowania małych przetwórni. Ponadto w okresie 5 lat zrealizowaliśmy 4 projekty współpracy z innymi Lokalnymi Grupami Rybackimi, które kierowane były do podmiotów branży rybackiej i obejmowały udział
w branżowych szkoleniach, wizytach studyjnych, a także działania poświęcone promocji hodowców
i Szlaku Karpia – produktu turystycznego, który rozwijamy od 2011 roku.