18 czerwiec 2024

Folklorystyczna mozaika na powitanie lata
Święto Gminy Bestwina 2024

                Czym wyróżnia się Święto Gminy Bestwina wśród dziesiątek festynowych propozycji na czerwiec? W porównaniu do miejscowości ościennych ma niewątpliwe charakter bardziej lokalny, a także w pewien sposób edukacyjny. Oglądając występujące zespoły folklorystyczne gość usłyszy kilka ciekawych informacji  o regionie, zapozna się ze strojami, z tańcami, ze specyfiką bestwińskiej – i nie tylko - kultury ludowej. Niewiele obszarów naszego kraju może się poszczycić takim bogactwem opisanych przez specjalistów wytworów tradycyjnej obrzędowości – ich prezentacja szerszemu gronu to w dużej mierze zasługa Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.

Zanim 15 czerwca rozpoczęła się główna część imprezy, boisko treningowe LKS Bestwina opanowali młodzi sportowcy z rodzinami - zawodniczki i zawodnicy razem z Master Sport i Rekreacja wzięli udział w kolejnym już Dniu Sportu. Organizatorzy na boisku treningowym przygotowali wiele konkurencji – gry zespołowe, przeciąganie liny, rzuty do kosza, tory przeszkód… za wykonane zadania uczestnicy otrzymywali pieczątki i oczywiście atrakcyjne nagrody.

                Organizator Święta Gminy, Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie prowadzi liczne sekcje czy też grupy artystyczne, w których można rozwijać rozmaite talenty. Jedną z nich jest formacja taneczna prowadzona przez instruktorkę Patrycję Rąbę-Goryczko. Energetyczny występ być może stanie się zachętą dla tych, którzy odkryją w sobie przyszłych mistrzów parkietu. Nie mniejszy aplauz wywołały dzieciaki z klubiku „DobEdu”, wyjątkowej inicjatywy edukacyjnej dla najmłodszych założonej przez Elizę Szeligę-Kraus.

Konferansjerzy imprezy, Sławomir Ślósarczyk i Gabriel Gola zauważyli, że „Laski uOzgraj” czyli spotkania folklorystyczne zespołów reprezentujących różne regiony etnograficzne miał miejsce już po raz 19. W roku 2024 na estradzie przy Gminnym Ośrodku Kultury wystąpili:

- Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Bestwina”
- Dziecięcy Zespół Regionalny „Mała Bestwina”
- Zespól Regionalny „Jasieniczanka" z Jasienicy
- Zespół Pieśni i Tańca „Ziemia Beskidzka” z Mesznej

Wszyscy folkloryści pokazali doskonałe umiejętności taneczno-wokalne, podobał się zwłaszcza „krakowski” program dzieci i młodzieży z Bestwiny, ze specjalnym udziałem Lajkonika. Również akrobatyczne popisy górali z Mesznej to spektakl godny zespołów profesjonalnych. Nasi wspaniali goście otrzymali rzeźbione bestwińskie kłobuki pełniące rolę okolicznościowych statuetek. Te wyróżnienia (oraz inne nagrody) wręczał wójt gminy Bestwina Grzegorz Boboń, a także obecni na terenie imprezy radni i sołtys Bestwiny Maria Maroszek.

W klimaty folk-rockowe wprowadził coraz liczniej przybywającą do Bestwiny publiczność zespół „Słowiany”, w dalszej kolejności do tańca zaprosiła grupa „Albatros”, rozpoznawalna tutaj bardzo dobrze. Pogoda tego dnia sprzyjała zabawie, pod sceną pojawiało się coraz więcej roztańczonych osób.

W obchody Święta Gminy Bestwina czynnie włączyły się Ochotnicze Straże Pożarne z naszych sołectw oraz Policja. Obecność pojazdów, druhów i funkcjonariuszy gwarantowała nie tylko możliwość zrobienia sobie wspaniałych zdjęć, ale również przyswojenie sobie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Wielu naszych strażaków to laureaci wysokich miejsc w zawodach o randze ogólnopolskiej! Dodatkową atrakcją była utworzona przez OSP kurtyna wodna, czyniąca upał bardziej znośnym. Poza tym korzystano ze stoisk gastronomicznych (jedno z nich przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich „Bestwinianki”), z dmuchańców i  z istniejącej infrastruktury w postaci placu zabaw. Święto Gminy oczywiście nie wyczerpuje kulturalno-rozrywkowych propozycji na ten rok, zachęcamy do udziału w kolejnych wydarzeniach!