24 sierpień 2023

Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie w dniach 15-21.08.2023 wzięła udział w tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu orkiestr, chórów i zespołów folklorystycznych w Macedonii Północnej – KOSTOSKI FESTIWAL 2023. W Festiwalu wystąpiły zespoły i grupy między innymi z takich krajów jak Rumunia, Chorwacja, Serbia i oczywiście Polska.

Orkiestra podczas koncertu zaprezentowała się jak zwykle na najwyższym poziomie. W trakcie występu licznie zgromadzona publiczność miała okazję usłyszeć takie przeboje jak: Proud MaryAlte KameradenColors of the WindCaravan w aranżacjach na orkiestrę dętą oraz „Orawę” w muzyczno-wokalno-dynamicznym wykonaniu naszej gminnej orkiestry.

 
Pobyt w Macedonii Północnej (obecna oficjalna nazwa Macedonii po zmianie z 2019 r.) został urozmaicony licznymi atrakcjami i wycieczkami, między innymi zwiedziliśmy starożytną część miasta Ochryda oraz Muzeum Pereł z których słynie Jezioro Ochrydzkie. Mieliśmy okazję popłynąć rejsem po Jeziorze Ochrydzkim do miejscowości St. Naum, gdzie znajduje się grób Św. Nauma, który był uczniem Świętych Cyryla i Metodego oraz zażywać kąpieli w niezwykle czystych i ciepłych wodach Jeziora Ochrydzkiego. Warto dodać, że odpowiednio w 1979 i 1980 roku Ochryda i Jezioro Ochrydzkie zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO. 

Udział naszej Orkiestry w tegorocznym Festiwalu mógł zostać zrealizowany dzięki wsparciu Urzędu Gminy Bestwina z Wójtem Arturem Beniowskim na czele, wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bestwinie oraz dzięki Starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej wraz z Panem Starostą Andrzejem Płonką, za co Orkiestra składa wyrazy podziękowania.

Szczególne słowa uznania i podziękowania Orkiestra kieruje do spółki WĘGLOKOKS.S.A. z Katowic oraz do Prezesa Zarządu Spółki, którym jest Pan Tomasz Heryszek. Również słowa podziękowania Członkowie Orkiestry chcą złożyć na ręce Pana Posła Przemysława Drabka który objął ten wyjazd patronatem.