Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”

 

„Gmina Bestwina. Od historii po atrakcje turystyczne”  – folder promujący i upowszechniający

dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR

Celem operacji była promocja i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz rozwój turystyki na obszarze LSR w oparciu o wykorzystanie potencjału kulturowego, w szczególności związanego z rybołówstwem, turystycznego oraz infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, poprzez wydanie folderu promocyjnego propagującego tradycyjną kulturę, alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, rekreację, turystykę oraz imprezy tematyczne organizowane na terenie gminy Bestwina (Święto Karpia Polskiego, Dni Gminy Bestwina,  Laski uOzgraj, Dożynki Gminne), jak również wyjątkowe pasje mieszkańców związane z bogatymi tradycjami rybołówstwa na terenie gminy Bestwina. Folder zawiera 20 stron informacji, kolorowych map i fotografii, podzielonych na rozdziały: Z kart historii; Gospodarka rybacka na terenie gminy Bestwina; Od sekcji wędkarskiej do Stowarzyszenia „Kaniowski Karp Królewski”; Ochrona środowiska, gospodarka, rekreacja, sport; Kultura, edukacja, bezpieczeństwo oświata. Całość uzupełnia lista miejsc noclegowych, kwater agroturystycznych i punktów gastronomicznych (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów serwujących tradycyjne lokalne potrawy - Karp), miejsc związanych z edukacją oraz hodowlą karpia. Dopełnieniem folderu promocyjnego jest załączony kartonowy model do samodzielnego składania, największej historyczno-turystycznej atrakcji Gminy – Pałacu Habsburgów wraz z rysunkami montażowymi w skali 1:150.

Nakład wynosi 1500 egzemplarzy.

Wartość projektu: 29 200,20 zł

Dofinansowanie ze środków zewnętrznych w tym Unii Europejskiej, w ramach EFMR: 23 330,00 zł

We Francji, w Niemczech, we Włoszech, na Słowacji, na Węgrzech, w Grecji… zjeździli już pół Europy i wszędzie, gdzie się pojawili rozbrzmiewała „Orawa”, nieformalny hymn naszej orkiestry dętej. Melodia „Orawy” jest tradycyjna, lecz poszczególne zwrotki, dopisywane na bieżąco, dotyczą już wszystkiego, czym orkiestra z siedzibą w Kaniowie żyje: od prób po wyjazdy. Bardzo ciepło autor tekstu potraktował kierownictwo orkiestry. O prezesie Stanisławie Hamerlaku pisze tak: Dzięki Tobie, Stasiu, prezesie kochany, że w naszą orkiestrę jesteś od początku zaangażowany. Nuty oprawiałeś i szafy skręcałeś, a po tej robocie, a po tej robocie równo z nami grałeś. Wymienieni są także dyrygent Urszula Szkucik – Jagiełka, Stanisław Szkucik, Zenon Poźniak itd. Orkiestra to bowiem przede wszystkim ludzie. Od 1998 r. są dumą gminy Bestwina a od skromnych początków przebyli długą drogę, stając się renomowaną i rozpoznawalną grupą.

Muzeum Regionalne im. ks. Z. Bubaka w Bestwinie serdecznie zaprasza na wernisaż malarstwa Małgorzaty Skrzypek, który odbędzie się 5 października (piątek) o godz. 17:00.

Pani Małgorzata z wykształcenia jest  architektem wnętrz. Swoją pasję do malarstwa odkryła stosunkowo niedawno. Mieszka wraz z rodziną w Bielsku-Białej. W malarstwie interesuje ją to co ma ładunek emocjonalny. Lubi syntetyczne proste formy. Od października 2017 związana z Pracownią Sztuk Pięknych prowadzoną przez dr hab. Krzysztofa Dadaka. W 2018 roku zdobyła wyróżnienie na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka.

24 września 2018 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłosiło nabory wniosków w zakresie podejmowania, rozwijania działalności gospodarczej, zachowania dziedzictwa lokalnego, wzmacniania kapitału społecznego oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 08 do 22 października 2018 r.

Szczegóły dotyczące naborów znajdują się na stronie www.ziemiabielska.pl w zakładce Aktualne nabory. Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska: ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 033 8136964, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014 – 2020”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Tytuł projektu: Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR poprzez organizację cyklu rodzinnych warsztatów ceramicznych

 

Zachwycający świat ceramiki – wystawa w Muzeum Regionalny

>>ZOBACZ ZDJĘCIA<<

            O warsztatach ceramicznych w Gminnym Ośrodku Kultury w Bestwinie pisaliśmy szerzej w artykule „Ryby z pieca kręgowego” (MG 5/2018, http://bestwina.pl/aktualnosci/warsztaty-ceramiczne-w-gok). Tym razem, po prezentacji na Święcie Karpia Polskiego i na Dożynkach Gminnych, stworzone podczas zajęć dzieła trafiły do Muzeum Regionalnego im. ks. Z. Bubaka. Wystawa odbywająca się w dniach 17 – 25 IX wprowadza widzów w kolorowy świat wypalanej gliny i uświadamia, jak bardzo utalentowane jest młode pokolenie twórców.

            19 września miał miejsce wernisaż wystawy, podczas którego szersza publiczność mogła poznać technologię wyrobu unikalnych naczyń czy ozdób. Wprowadzenia w temat dokonał kustosz muzeum Andrzej Wojtyła, a szerzej o projekcie opowiedział dyrektor GOK, dr Grzegorz Boboń: „Zajęcia trwały od kwietnia do września, a uczestniczyło w nich około 160 osób. Dzięki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” pozyskaliśmy nie tylko piec kręgowy, ale także telewizor multimedialny i komputer z oprogramowaniem. Nasi pracownicy prowadzili całość nieodpłatnie, najmłodszym artystom towarzyszyli rodzice i dziadkowie. Pragniemy, by z nową ofertą zaznajomiły się nie tylko dzieci, lecz również starsi, np. Kluby Seniora z naszych sołectw”.

 

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme