V edycja Konkursu “Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego przez Fundację Santander, została rozstrzygnięta 16 września 2019 roku. Celem konkursu było wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Z nadesłanych 774 projektów komisja konkursowa wybrała 68 nagrodzonych organizacji. Jeden z 20 najwyższych grantów w wysokości 10 000 zł otrzyma Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie na wsparcie realizacji projektu związanego z remontem Pasieki Słowiańskiej przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie.

Zwycięski koncept opracowany przez Andrzeja Wojtyłę p.t.: "Modernizacja i uatrakcyjnienie Pasieki Słowiańskiej" ma na celu zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej poprzez poprawę jej funkcjonalności i atrakcyjności. Projekt zakłada wzbogacenie Pasieki Słowiańskiej znajdującej się przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie o ścieżkę dydaktyczną w postaci plansz edukacyjnych na stelażach wraz z odtworzeniem kapliczki patrona pszczelarzy św. Ambrożego. W zamyśle przedsięwzięcia skupiono się również na poprawie estetyki pasieki poprzez dokonanie niezbędnych napraw i konserwacji istniejących uli wraz z remontem alejki. Uruchomienie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy z fundacją, a realizacja zakończona zostanie do 31 sierpnia 2020 roku. Pasieka Słowiańska działa już od ponad 20 lat. Prowadzone są w niej lekcje plenerowe o pszczelarstwie i lokalnym środowisku naturalnym. W funkcjonowanie i działalność Pasieki Słowiańskiej mocno zaangażowana jest lokalna społeczność. Zajęcia są bezpłatne dla wszystkich dzieci i młodzieży z terenu gminy Bestwina. Wykonanie projektu będzie swoistym zamknięciem procesu rewitalizacji terenów zielonych przy Muzeum Regionalnym w Bestwinie. W chwili obecnej finalizowana jest budowa parku miniatur wraz z infrastrukturą rekreacyjną.

„A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszystkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy.  Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny”  - tak informował Polaków o napaści niemieckiej w 1939 r. specjalny komunikat Polskiego Radia. W tym roku mija od tej tragicznej chwili 80 lat, naoczni świadkowie powoli odchodzą, pozostają dokumenty, zdjęcia, świadectwa pisane... Historycy spierają się w ocenie poszczególnych decydentów, analizują przebieg kampanii wrześniowej i kreślą alternatywne scenariusze. Ale obok „wielkiej” historii są i historie „małe”, opowieści dziadków, pradziadków, naszych sąsiadów i znajomych. Na nich skupiły się dwa wydarzenia w Muzeum Regionalnym im, ks. Z. Bubaka: otwarcie wystawy „A więc wojna” (16 września) i wieczór poetycki „Tamten wrzesień wciąż krwawi pamięcią” (17 września).

I – W tej kaniowskiej dziedzinie

W widłach Wisły i Białej dożynki organizowano od dawna, na pewno już w czasach dzierżawców kaniowskiego dworu. Jedne z nich odbywały się w roku 1928, kiedy to zarządcą był Józef Nieniewski. Świadczy o tym pamiątkowa fotografia. Kolejne ciekawe zdjęcia wykonywał w latach 60 Jan Janota, uwiecznił na nich korowody mijające nieistniejący już Dom Ludowy i jeszcze parterową strażnicę OSP. Koło Gospodyń Wiejskich układało wesołe przyśpiewki, sporo utworów o tematyce żniwnej układał również kaniowski poeta Jan Fajfer. To historia, która żyje we wspomnieniach starszych mieszkańców, a młodszym skutecznie przypomina ją Michał Kobiela, autor wystawy towarzyszącej Dożynkom Gminnym 2019. Charakterystyczne „klepanie kos” było w Kaniowie dźwiękiem powszechnym: ręcznie koszono, grabiono, młócono; wozy konne zawoziły ziarno do młyna Franciszka Łukowicza i Jana Pilszczka. Czy ten świat zginął na dobre? Nie do końca. Bardzo dobrze ma się hodowla karpia, ogrodnictwo i pszczelarstwo, zajęcia nieobce naszym dziadkom i pradziadkom. Dożynki są świętem ludzi w różny sposób związanych z naturą, są nagrodą za całoroczne poświęcenie, za pracę w trudnych nieraz warunkach atmosferycznych.

W związku z przejazdem korowodu dożynkowego w dniu 8 września (niedziela) mogą wystąpić w godzinach 10.30 – 12.00 utrudnienia w ruchu na ulicach Grobel Borowa, Dankowicka, Krzywolaków, Czechowicka i Kóski w Kaniowie.  Za utrudnienia przepraszamy

 

 

© 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie
All Rights Reserved. Designed By WarpTheme